LOVNORM & STYRET

Dahnjun Taekwondo Klubb sitt styre perioden 2019 – 2020: Styreleder: Dan R. Hagen Nestleder: Rodolfo Pacheco Medlem: Per Fæste Medlem: Linda C. Hagen Medlem: Siri-Anne Judson Medlem: Silje Songe-Møller. Vara 1: Anette Fæste Vara 2: Ruben J. Hansen Valgkomité:...

INNKALLING TIL ÅRSMØTE!

Vi minner om at Dahnjun Taekwondo Klubb avholder sitt årsmøte onsdag 4. mars 2020, kl. 18:00 i våre lokaler i Tørkoppveien 10. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar til post (at) dahnjun.no. Dagsorden vil bli sendt...

DAHNJUN FÅR NYE BELTER!

Som dere er godt kjent med, gikk Dahnjun Taekwondo Klubb i fjor inn i et samarbeide med Sangrok Norge og er nå en medlemsklubb med alle de fordeler som dette gir. Bl.a. tilgang til mastere som jevnlig kommer og instruerer forskjellige partier hos oss, vinter- og...