LOVNORM & STYRET

Dahnjun Taekwondo Klubb sitt styre perioden 2019 – 2020: Styreleder: Dan R. Hagen Nestleder: Rodolfo Pacheco Medlem: Per Fæste Medlem: Linda C. Hagen Medlem: Siri-Anne Judson Medlem: Silje Songe-Møller. Vara 1: Anette Fæste Vara 2: Ruben J. Hansen Valgkomité:...

INNKALLING TIL ÅRSMØTE!

Vi minner om at Dahnjun Taekwondo Klubb avholder sitt årsmøte onsdag 4. mars 2020, kl. 18:00 i våre lokaler i Tørkoppveien 10. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar til post (at) dahnjun.no. Dagsorden vil bli sendt...