Som dere er godt kjent med, gikk Dahnjun Taekwondo Klubb i fjor inn i et samarbeide med Sangrok Norge og er nå en medlemsklubb med alle de fordeler som dette gir. Bl.a. tilgang til mastere som jevnlig kommer og instruerer forskjellige partier hos oss, vinter- og sommerleirer og andre seminarer, samt grandmaster Henrik Hunstad som har det overordnede faglige ansvaret og også er mannen som tar seg av våre graderinger. Som klubbens hovedinstruktør kan jeg ikke fullrose Sangrok nok ift. det enorme faglige utbyttet vår klubb allerede har hatt og hvilket solid løft dette har vært for oss som instruktører sammenlignet med hvordan det har vært tidligere!

Så er det slik at Sangrok har et noe annerledes beltesystem enn vi har. Jeg har grunnet lenge på dette og etter å ha rådført meg med styret har vi blitt enige om at vi ønsker å konvertere til Sangrok sitt beltesystem. Den viktigste grunnen til dette er kort og greit at det gjør det mye enklere for oss instruktører, som dermed slipper å konvertere pensumet til hver beltegrad «i hodet» for at det skal passe med våre beltegrader. Dette gjør det også mye enklere for oss og grandmaster Hunstad under graderingene, da våre utøvere stiller med de beltegradene som er etablert i Sangrok. Et annet, om enn ikke så viktig poeng, er at når vi samles på leirer og seminarer, har vi samme beltegrader som utøverne i andre Sangrok-klubber som vi møter der.

Slik ser beltesystemene ut:

DAHNJUN DAHNJUN FÅR NYE BELTER!

Kort fortalt vil dere se at hvert belte (unntatt hvitt) får en stripe på seg før nytt belte, mens vi til nå har skiftet belte hver gang. Sangrok har også én grad mindre enn oss – og grandmaster Hunstad har redegjort for bakgrunnen for dette som henger nøye sammen med pensumet han har utarbeidet for Sangrok. Sammenlignet med tidligere er pensumet vårt nå mindre. Dette er fordi erfaringer tilsier at med store pensum får utøverne innblikk i mange forskjellige teknikker, men blir sjeldent gode på noe. Med et mer komprimert pensum rekker man å bli gode på det man skal kunne. Dette ser vi allerede nå fungerer godt i Dahnjun etter at vi nå er i ferd med å jobbe oss inn i Sangrok sitt pensum!

Vi har besluttet å konvertere til nytt beltesystem under neste ukes gradering. For noen (veldig få) utøvere vil dette bety at man tilsynelatende får et lavere belte enn man har. Dette er naturligvis ikke tilfellet, det er kun at beltesystemet er delt opp litt annerledes. Det er utøverens CUP, som vil fremgå på diplomet, som viser hvor du er i veien mot det sorte beltet – og denne veien blir altså ikke forandret eller lengre.

Når det gjelder vårt Kidwondo-parti, blir dette den siste ordinære graderingen for dette partiet, som f.o.m. denne graderingen totalt forandrer beltesystemet. Det nye systemet baserer seg på antall oppmøter og ikke på graderinger. Beltefargene vil også bli forandret. Dette er fordi at i dag vil vi oppleve at en utøver kan gå ut av Kidwondo og inn i Junior med rødt belte – uten å kunne det pensum som en rødbelte på Junior skal kunne. Dette skaper bare komplikasjoner og er en «svakhet i systemet» som vi har dratt med oss fra gammelt av som jeg nå vil korrigere.

Jeg håper denne redegjørelsen var forståelig – og jeg er helt sikker på at dette er enda et steg i riktig retning for oss i Dahnjun Taekwondo Klubb!

Om noen har noen spørsmål rundt konverteringen er det bare å ta kontakt med meg.

Med vennlig hilsen
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør