DAHNJUN Gradering lørdag 6. juni

I år har vi felles gradering!

Vi starter kl. 10 med de yngste, sjekk fremmøtetid for ditt parti.

PS. Husk ren og strøken dobok og vannflaske.

  • Kl. 10:00 – Kidwondo
  • Kl. 11:00 – Nye junior og Junior 1
  • Kl. 12:00 – Junior 2
  • Kl. 13:00 – Ungdom
  • Kl. 15:00 – Senior

Velkommen til gradering!