Da nærmer igjen tiden seg for en av årets begivenheter, nemlig gradering. Nytt denne gang er at alle partier graderer på samme ettermiddag/kveld, og dette blir tirsdag 5. desember.

Her er tidene for hvert parti:
Kidwondo: Kl 16:45-17:30
Junior 2: Kl 17:45-18:45
Ungdom: Kl 19:00-20:00
Senior: Kl 20:15-21:15

Husk å møte 30 minutter før oppstart for registrering.

Alle skal ha fått e-post med utfyllende informasjon om sin gradering.

Lykke til!!