Dahnjun Taekwondo Klubb har nå nærmere 15 kandidater som skal opp til sort belte!! Dette er vi veldig glade for og stolte over – og vi skal sørge for at våre sortbelte-kandidater blir godt ivaretatt på veien til det sorte beltet.

DAHNJUN SORTBELTE-KANDIDATER!!

Hvis du planlegger å gradere til sort til sommeren, er det obligatorisk at du melder deg inn i Sangrok sin Sortbelteklubb. Det koster kr. 2.200,- og du får da egne treninger gjennom semesteret (én søndag i måneden, 2 i mai inkl. prøvegradering), hvor det fokuseres utelukkende på pensum til selve graderingen. Treningene blir avholdt i Sangrok sine lokaler på Lilleaker i Oslo med grandmaster Henrik Hunstad.

Sortbelteklubben er åpen for alle rødbelter med en sort stripe (3. cup) og oppover – og alle som er påmeldt får i tillegg til disse treningene 10% rabatt på andre av mange seminarer Sangrok avholder gjennom perioden. Det er viktig å merke seg at for de som skal gradere til sort til sommeren, har man maks to fravær på disse treningene. Selve graderingen gjøres på sommerleiren.

Her er listen over oppsatte treninger for Sortbelteklubben i 2019:

  • 27. januar kl. 16 – 18
  • 10. februar kl. 16 – 18
  • 24. mars kl. 16 – 18
  • 28 april kl. 16 – 18
  • 12. mai kl. 16 – 18
  • 26. mai kl. 12 – 14
  • 26. mai kl. 15 – 18 (prøvegradering)

Du kan melde deg på sortbelteklubben via denne linken…

Har du noen spørsmål rundt dette, er det bare å sende en e-post til meg (dan at dahnjun.no).


Mvh
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør