DAHNJUN Våre instruktører

Våre instruktører bærer det største ansvaret i klubben – forvalte og formidle Dahnjuns kjerneverdier. Integritet, Disiplin, Respekt og Innsats (IDRI) danner fundamentet for all trening i Dahnjun, og er like viktig som kampsport-teknikker og selvforsvar.

DAHNJUN Våre instruktører

Våre instruktører bærer det største ansvaret i klubben – forvalte og formidle Dahnjuns kjerneverdier. Integritet, Disiplin, Respekt og Innsats (IDRI) danner fundamentet for all trening i Dahnjun, og er like viktig som kampsportteknikker og selvforsvar.

Dan Richard Hagen, 46 år

Hovedinstruktør, sort belte 2. dan
«Årets Instruktør» i Sangrok – 2019

Rodolfo Pacheco, 48 år

Instruktør, sort belte 2. dan

Sara Helene Gulberg Fæste, 19 år

Instruktør, sort belte 1 dan