DAHNJUN Våre instruktører

Våre instruktører bærer det største ansvaret i klubben – forvalte og formidle Dahnjuns kjerneverdier. Integritet, Disiplin, Respekt og Innsats (IDRI) danner fundamentet for all trening i Dahnjun, og er like viktig som kampsport-teknikker og selvforsvar.

DAHNJUN Våre instruktører

Våre instruktører bærer det største ansvaret i klubben – forvalte og formidle Dahnjuns kjerneverdier. Integritet, Disiplin, Respekt og Innsats (IDRI) danner fundamentet for all trening i Dahnjun, og er like viktig som kampsportteknikker og selvforsvar.

Dan Richard Hagen, 45 år

Hovedinstruktør, sort belte 2. dan

Rodolfo Pacheco, 48 år

Instruktør, sort belte 2. dan

Sara Helene Gulberg Fæste, 19 år

Instruktør, sort belte 1 dan