DAHNJUN Våre instruktører

Våre instruktører bærer det største ansvaret i klubben – forvalte og formidle Dahnjuns kjerneverdier. Disiplin, ærlighet, respekt og omtanke danner fundamentet for all trening i Dahnjun, og er like viktig som kampsportteknikker og selvforsvar.

DAHNJUN Våre instruktører

Våre instruktører bærer det største ansvaret i klubben – forvalte og formidle Dahnjuns kjerneverdier. Disiplin, ærlighet, respekt og omtanke danner fundamentet for all trening i Dahnjun, og er like viktig som kampsportteknikker og selvforsvar.

Kim Johansen, 39 år

Klubbleder, hovedinstruktør
og Master sort belte 4 Dan

Sara Helene Gulberg Fæste, 17 år

Instruktør, sort belte 1 dan

Dan Richard Hagen, 43 år

Instruktør, sort belte 1 dan

Nora Kristin Borch Marchic, 19 år

Instruktør, rødt belte 1 cup

Marianne Bækkevold, 39 år

Instruktør, sort belte 1 dan

Rodolfo Pacheco, 46 år

Instruktør, sort belte 1 dan