DAHNJUN Våre instruktører

Våre instruktører bærer det største ansvaret i klubben – forvalte og formidle Dahnjuns kjerneverdier. Disiplin, respekt, integritet og omtanke danner fundamentet for all trening i Dahnjun, og er like viktig som kampsport-teknikker og selvforsvar.

DAHNJUN Våre instruktører

Våre instruktører bærer det største ansvaret i klubben – forvalte og formidle Dahnjuns kjerneverdier. Disiplin, ærlighet, respekt og omtanke danner fundamentet for all trening i Dahnjun, og er like viktig som kampsportteknikker og selvforsvar.

Dan Richard Hagen, 45 år

Hovedinstruktør, sort belte 1 dan

Rodolfo Pacheco, 48 år

Instruktør, sort belte 1 dan

Sara Helene Gulberg Fæste, 19 år

Instruktør, sort belte 1 dan